Benvidos a este blog, creado para a asignatura de filosofía da ciencia no cal aportaremos información sobre esta rama da ciencia. Esperamos que vos resulte interesante. Comentádenos !

miércoles, 19 de octubre de 2011

Todo acerca da bioquímica

A Bioquímica é a ciencia que estuda os compoñentes químicos dos seres vivos que se encontran nas células. Basease en que todos os seres vivos estan compostos polos elementos primarios.


Obxectivos: coñecer a estrutura e o comportamente das moléculas biolóxicas e levar a caso as reaccións químicas que lle permiten crecer, alimentarse, reproducirse, usar e almacenar enerxía.


Usos e aplicacións: na enfermería para comprender como funciona o noso organismo, comprender mellor as bases moleculares das enfermidades e así ofrecer un coidado ó enfermo sabendo o que se fai e tamén estar aberto a novos coidados e curas que cada vez serán máis sofisticados e personalizados e que requieren un coñecemento máis profundo da bioquímica humana.
E na medicina para a decodificación do mapa xenético humano e saber como leelo para detectar donde se forman algunhas enfermidades.

Para completar a información da noticia anterior, este video!


martes, 18 de octubre de 2011

O alzhéimer ten orixe infecciosa?

Actualmente estase a realizar un estudo que relaciona o alzhéimer como unha orixe infecciosa, parecéndose deste modo a enfermidade das vacas tolas e os prións, proteínas mal pregadas que curiosamente o propagan.
Isto aínda non está totalmente comprobado xa que o alzhéimer é unha enfermidade complicada, da que se descoñecen moitos aspectos.
A diferencia entre os prións e o alzhéimer e que ó primeiro causa a morte directa e o segundo non.
Tamén cabe destacar que os prións malia ser infecciosos non se transmiten facilmente entre individuos polo que entra a duda se enfermidades neurodexenerativas como o Parkinson ou a esclerosis teñen a misma orixe que estas.

Se queredes ler a noticia completa: click aquí

viernes, 7 de octubre de 2011